Psykolog i Aarhus
Niels Baden

Arbejdsfelter

Effektiv psykologisk samtaleterapi

Blandt andet for…
 • Angstlidelser
 • Depression
 • Stress
 • PTSD, post-traumatisk stresslidelse
 • OCD, tvangshandlinger og -adfærd
 • Enkeltfobier
 • Sorg og krise
 • Selvværdsproblematikker

Solid og bred erfaring fra privat praksis og beskæftigelsesområdet siden 2006
Individuelle og gruppebaserede forløb

Undervisning i kognitiv og compassion-fokuseret terapi

 • 5-dages grundkursus i kognitiv adfærdsterapi for social- og sundhedsfagligt personale
 • 3-dages kursus i Anvendt compassion-fokuseret terapi
 • Kurser, workshops og temadage skræddersyet til arbejdsgrupper og teams

Supervision af psykologer og andre faggrupper

 • Supervision for psykologer mod autorisation
 • Intensive supervisionsforløb af 40 timer
 • Supervision af faggrupper med klientkontakt, herunder medarbejdere og teams indenfor sociale og psykiatriske tilbud

Uddannelse

2002 Bachelor i Idéhistorie, Aarhus Universitet
2008 Kandidat i Psykologi, Kbh. Universitet
2010 Autoriseret af Psykolognævnet
2013 Specialiseret i kognitiv adfærdsterapi
2017 Specialiseret i compassion-fokuseret terapi

Desuden kurser af varierende omfang i terapeutiske metoder og faglig fordybelse.
Specialistuddannelse forventes afsluttet i 2021

Medlem af Dansk Psykolog Forening