Klagemuligheder

Det er muligt at klage over psykologbehandling og journalføring.

Hos Styrelsen for Patientklager (www.stpk.dk) kan der søges hjælp og vejledning til klageprocessen. Såfremt der gives medhold i klagen kan der efterfølgende søges erstatning ved Patienterstatningen (www.pebl.dk).

Utilsigtede hændelser

Såfremt du oplever en utilsigtet hændelse, kan du indrapportere denne til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/)

Det kan være oplevelsen af, at der er sket noget i forbindelse med behandlingen, som ikke burde være sket, og som har betydning for eller påvirker behandlingen på en uhensigtsmæssig måde. Du kan læse mere om, hvad utilsigtede hændelser er, her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/eksempler-paa-utilsigtede-haendelser/

Hvis du ønsker at klage, vil din psykolog være behjælpelig med at henvise til relevante instanser og vejlede i processen.