Terapiforløb ved Psykologisk Praksis Baden er baseret på kognitiv adfærdsterapi og compassion-fokuseret terapi. Videnskabelige undersøgelser har påvist en tydelig og stor effekt af kognitiv terapi for en lang række lidelser, og compassion-fokuseret terapi har vist sig særligt anvendelig ved mere langvarige og fastlåste problemstillinger, især i forhold til lavt selvværd og skamfuldhed.
Et terapiforløb hos os er ikke foruddefineret og manualbaseret. Psykologen tilpasser forløbet til dine individuelle behov, præferencer og ressourcer, men de strategier og metoder som anvendes til at arbejde med dine individuelle problemstillinger går igen.
De fleste klienter giver udtryk for, at behandingsmetoder og -modeller er let forståelige og giver god mening. Og det er også hensigten: At de på den mest simple og tydelige måde kan bidrage med forståelse og mulighed for handling. Målet er, at du som klient populært sagt bliver din egen terapeut og dermed på længere sigt kan klare dig selv og håndtere dine problemstillinger. Derfor er der igennem hele forløbet fokus på samarbejde og gennemsigtighed omkring arbejdet med dine problemstillinger.

Vi tilbyder behandling for…

  • Angstlidelser
  • Depression
  • OCD
  • PTSD
  • Sorg, traumer og krise
  • Stress
  • Selvværdsproblematikker

Læs også om vores kurser for private klienter